Zprávy

 

 Kategorie

Přehlížené možnosti úspor energie a CO2?

Správné využívání automatizace budov by ušetřilo mezi 15-22% celkové spotřeby energie v evropských budovách. Ještě významnější jsou příspěvky ke zmírňování změny klimatu: snížení emisí CO2 o 260 až 419 milionů tun sníží emise z paliv v Evropě o 8-13%. Tyto úspory jsou z hlediska nákladů vysoce efektivní, přínosy jsou 9krát vyšší než náklady. Navíc, na rozdíl od stavebních opatření ke zlepšení energetické účinnosti budov, může být nasazení rychlé a nevyžaduje rozsáhlé, nepohodlné zásahy do budov.

Elektrifikace ohřevu poskytuje atraktivní způsoby dekarbonizace průmyslu a významně změní průmyslové využití elektřiny ve světě snižování emisí uhlíku. V současné době jsou k dispozici vyspělé technologie elektrického ohřevu, jako je indukce, odporový ohřev, infračervené záření, elektrický oblouk a radiofrekvenční i mikrovlnný ohřev. Objevují se slibné inovativní technologie, jako je laser, elektronový paprsek a plazmový obloukový ohřev, a je třeba je dále rozvíjet.

Měď hraje v dnešním přechodu k nízkouhlíkové ekonomice ústřední roli. Ve spolupráci s různými partnery – jako je iniciativa DecarbEurope – prosazuje Copper Alliance již více než deset let nákladově efektivní způsoby dekarbonizace Evropy. Naše členské společnosti jsou v popředí implementací uhlíkově nízkoemisních řešení. Jedna z nich, Aurubis, může přesvědčivě popsat, jak lze celému městskému obvodu v Německu poprvé dodávat průmyslové odpadní teplo.