Zprávy

 

 Kategorie

Poptávka po mědi roste. Očekává se, že během příštích 20 let naroste až o 50 procent a tento růst je součástí širšího trendu. Jak uvádí zpráva Světové banky z roku 2017 „Rostoucí role nerostů a kovů pro nízkouhlíkovou budoucnost“, do roku 2050 můžeme vzhledem k přechodu k nízkouhlíkové energetické budoucnosti očekávat desetinásobný nárůst poptávky po kovech včetně mědi.

Bernard Respaut, výkonný ředitel Evropského institutu mědi

Publikováno na EURACTIVu

Tento měsíc jsou zraky všech upřeny na polské město Katovice, kde se na konferenci COP24 setkává komunita globálního klimatu. Katovice jsou důležitým krokem k dosažení úspěchu Pařížské dohody, protože definují robustní systém transparentnosti a odpovědnosti pro sledování pokroku směrem k dosažení dlouhodobého cíle.

Přehlížené možnosti úspor energie a CO2?

Správné využívání automatizace budov by ušetřilo mezi 15-22% celkové spotřeby energie v evropských budovách. Ještě významnější jsou příspěvky ke zmírňování změny klimatu: snížení emisí CO2 o 260 až 419 milionů tun sníží emise z paliv v Evropě o 8-13%. Tyto úspory jsou z hlediska nákladů vysoce efektivní, přínosy jsou 9krát vyšší než náklady. Navíc, na rozdíl od stavebních opatření ke zlepšení energetické účinnosti budov, může být nasazení rychlé a nevyžaduje rozsáhlé, nepohodlné zásahy do budov.

Elektrifikace ohřevu poskytuje atraktivní způsoby dekarbonizace průmyslu a významně změní průmyslové využití elektřiny ve světě snižování emisí uhlíku. V současné době jsou k dispozici vyspělé technologie elektrického ohřevu, jako je indukce, odporový ohřev, infračervené záření, elektrický oblouk a radiofrekvenční i mikrovlnný ohřev. Objevují se slibné inovativní technologie, jako je laser, elektronový paprsek a plazmový obloukový ohřev, a je třeba je dále rozvíjet.

Měď hraje v dnešním přechodu k nízkouhlíkové ekonomice ústřední roli. Ve spolupráci s různými partnery – jako je iniciativa DecarbEurope – prosazuje Copper Alliance již více než deset let nákladově efektivní způsoby dekarbonizace Evropy. Naše členské společnosti jsou v popředí implementací uhlíkově nízkoemisních řešení. Jedna z nich, Aurubis, může přesvědčivě popsat, jak lze celému městskému obvodu v Německu poprvé dodávat průmyslové odpadní teplo.