Publikace

Mohou se měděné trubky vést pod omítkou?

a) Holé měděné trubky se mohou vést pod omítkou pouze v případě, že tato omítka není agresivní. Pro přímý styk holé měděné trubky nevadí prostá vápenná omítka, sádrokarton a ani montážní pěna. Vadí ale omítkové směsi, ve kterých jsou zpomalovače, nebo urychlovače tuhnutí malty.
b) Vedení trubek pod omítkou upravují dále předpisy pro rozvod jednotlivých médií (voda, topení, plyn)

Mohu provést ve svém domku domovní vodovod měděnými trubkami, pokud chci vodu odebírat z vlastní studny?

Možné to je, ale musíte si nechat u této pitné vody přeměřit hodnotu pH, která by měla být stabilní v rozmezí 6,5 až 9,5 a dále obsah CO2 (celkový), který by neměl být vyšší než 44 mg/l. (Voda by také měla splňovat hodnotu kyselinové neutralizační kapacity KNK4,5 ≥ 1,0 mmol/l a neměla by být jinak agresivní). Pokud ale je hodnota pH vyšší než 7,4, pak je zajištěn bezpečný provoz měděných trubek bez ohledu na ostatní parmetry.

Může se pájení naměkko použít pro všechny typy rozvodů v TZB?

Nemůže, rozvody plynu se musejí pájet natvrdo, podlahové vytápění natvrdo, horkovodní vytápění (nad 110 °C) natvrdo, chladící zařízení natvrdo, a topný olej také natvrdo.

Jak dlouho se měď používá v zemědělství?

První zaznamenané použití bylo v roce 1761, kdy bylo zjištěno, že namočení sadbových zrn ve slabém roztoku síranu měďnatého zablokuje napadení houbami při klíčení.

Jak dlouho se měděná potrubí používají?

Prvním doloženým použitím mědi pro dopravu vody je vodovod v Abúsíru v Egyptě, datovaný až do 2750 př. n.l. a stále zachovaný v dobrém stavu. Měděné trubky a nádrže na vodu byly široce používány Římany – příklady lze nalézt na archeologickém nalezišti Herculaneum, zničeném erupcí Vesuvu v r. 79 n.l. Měď se v Evropě a Severní Americe začala znovu používat na počátku minulého století.

Můžeme použít pro rozvody vody, vytápění a plynu jakékoliv měděné trubky?

Ne, pro rozvody vody, vytápění a plynu můžeme použít pouze měděné trubky, vyrobené podle ČSN EN 1057. Z hlediska pevnosti a tvárnosti se prodávají jako měkké R220, polotvrdé (R250) a tvrdé (R290).

Jak lze bronzová díla chránit proti korozi, pokud jsou umístěna venku?

Lze použít laky, leštění voskem, nebo obojí.

Jak lze zabránit korozi nebo skvrnám na obráběných součástech z hliníkového bronzu během přepravy?

Klíčem je důkladně je vyčistit, odstranit vodu, chránit a udržovat je suché, takto:

  1. Po vyčištění je důkladně osušte pomocí odvodňovací tekutiny, jako je WD40.
  2. Odstraňte zbytky vody proudem teplého vzduchu.
  3. Pokryjte součást ochrannou vrstvou, jako je benzotriazolový inhibitor nebo blokový kopolymer.
  4. Zabalte do dřevěných bedýnek, vyložených papírem, nasyceným benzotriazolem. Lze také použít granule, absorbující vlhkost, aby vysušovaly vzduch uvnitř bedny. Po rozbalení odstraňte ochrannou vrstvu fosforečným roztokem a důkladně součást osušte.
Ztvrdne měď při dlouhodobém skladování?

Měď během skladování neztvrdne; nemá danou dobu skladovatelnosti.

Biologické znečištění je v chovu ryb hlavním problémem. Eliminují slitiny mědi všechno biologické znečištění?

Sítě ze slitiny mědi přirozeně potlačují biologické znečištění, čímž se zlepší průtok a cirkulace vody, ale problém zcela neodstraní. Pokud se použijí ve vhodných podmínkách, vykazují měděné slitiny velmi malé mikroznečištění a žádné makroznečištění během servisního cyklu, který vyžaduje očištění sítí jen jednou nebo dvakrát za rok.

Byla měď testována v klinických studiích?

Ano, ve studiích v nemocnicích po celém světě antimikrobiální plochy mědi prokázaly, že mají o více než 90% menší znečištění než běžné dotykové plochy.  Testy proběhly nebo probíhají v Číně, Francii, Německu, Řecku, Japonsku, Španělsku, Jižní Africe, Chile a USA.

Kromě toho bylo ve vícestřediskové studii v USA, financované ministerstvem obrany, prokázáno, že antimikrobiální měděné povrchy snižují u pacienta o 58% riziko získání infekce, spojené s poskytováním zdravotní péče.

Co dává slitinám mědi jejich vlastnosti, bránící znečištění?

Při vystavení mořské vodě vzniká časem na povrchu film oxidů. V této době je zvláště nutné zabránit dlouhodobému vystavení znečištěné nebo stojaté mořské vodě, protože vystavení sulfidům může tvorbu tohoto filmu ohrozit. Jakmile se této povrchové ochrany dosáhne, poskytuje optimální ochranu proti korozi.