Publikace

Will commercial grades of copper become hard (like steel) if they are cooled rapidly after heating?

No. Copper is not susceptible to precipitation hardening.

Mohou se měděné trubky vést pod omítkou?

a) Holé měděné trubky se mohou vést pod omítkou pouze v případě, že tato omítka není agresivní. Pro přímý styk holé měděné trubky nevadí prostá vápenná omítka, sádrokarton a ani montážní pěna. Vadí ale omítkové směsi, ve kterých jsou zpomalovače, nebo urychlovače tuhnutí malty.
b) Vedení trubek pod omítkou upravují dále předpisy pro rozvod jednotlivých médií (voda, topení, plyn)

With respect to the MOD Defence Standard 02-879 Part 2 Forgings, what do the terms Class 1, Class 2, Class 3 and Class 4 mean?
  • Class 1 is a forging whose failure would lead to uncontrollable flooding, the total immobilisation of the vessel or serious harm to personnel.(e.g. First Level systems in submarines).
  • Class 2 is a forging whose failure would lead to severe but controllable flooding, the serious disruption of weapon systems, main propulsion machinery, or its attendant auxillaries, including generators
  • Class 3 is a forging whose failure does not constitute an immediate, significant hazard.
  • Class 4 is a forging which is used for forging stock only.
Mohu provést ve svém domku domovní vodovod měděnými trubkami, pokud chci vodu odebírat z vlastní studny?

Možné to je, ale musíte si nechat u této pitné vody přeměřit hodnotu pH, která by měla být stabilní v rozmezí 6,5 až 9,5 a dále obsah CO2 (celkový), který by neměl být vyšší než 44 mg/l. (Voda by také měla splňovat hodnotu kyselinové neutralizační kapacity KNK4,5 ≥ 1,0 mmol/l a neměla by být jinak agresivní). Pokud ale je hodnota pH vyšší než 7,4, pak je zajištěn bezpečný provoz měděných trubek bez ohledu na ostatní parmetry.

Může se pájení naměkko použít pro všechny typy rozvodů v TZB?

Nemůže, rozvody plynu se musejí pájet natvrdo, podlahové vytápění natvrdo, horkovodní vytápění (nad 110 °C) natvrdo, chladící zařízení natvrdo, a topný olej také natvrdo.

Jak dlouho se měď používá v zemědělství?

První zaznamenané použití bylo v roce 1761, kdy bylo zjištěno, že namočení sadbových zrn ve slabém roztoku síranu měďnatého zablokuje napadení houbami při klíčení.

What kind of cleaning do copper alloy cages require?

On average, copper alloy cages must be cleaned approximately once or twice a year, which is significantly fewer than traditional cages, over a service life.

Jak dlouho se měděná potrubí používají?

Prvním doloženým použitím mědi pro dopravu vody je vodovod v Abúsíru v Egyptě, datovaný až do 2750 př. n.l. a stále zachovaný v dobrém stavu. Měděné trubky a nádrže na vodu byly široce používány Římany – příklady lze nalézt na archeologickém nalezišti Herculaneum, zničeném erupcí Vesuvu v r. 79 n.l. Měď se v Evropě a Severní Americe začala znovu používat na počátku minulého století.

Můžeme použít pro rozvody vody, vytápění a plynu jakékoliv měděné trubky?

Ne, pro rozvody vody, vytápění a plynu můžeme použít pouze měděné trubky, vyrobené podle ČSN EN 1057. Z hlediska pevnosti a tvárnosti se prodávají jako měkké R220, polotvrdé (R250) a tvrdé (R290).

Jak lze bronzová díla chránit proti korozi, pokud jsou umístěna venku?

Lze použít laky, leštění voskem, nebo obojí.

Jak lze zabránit korozi nebo skvrnám na obráběných součástech z hliníkového bronzu během přepravy?

Klíčem je důkladně je vyčistit, odstranit vodu, chránit a udržovat je suché, takto:

  1. Po vyčištění je důkladně osušte pomocí odvodňovací tekutiny, jako je WD40.
  2. Odstraňte zbytky vody proudem teplého vzduchu.
  3. Pokryjte součást ochrannou vrstvou, jako je benzotriazolový inhibitor nebo blokový kopolymer.
  4. Zabalte do dřevěných bedýnek, vyložených papírem, nasyceným benzotriazolem. Lze také použít granule, absorbující vlhkost, aby vysušovaly vzduch uvnitř bedny. Po rozbalení odstraňte ochrannou vrstvu fosforečným roztokem a důkladně součást osušte.
Ztvrdne měď při dlouhodobém skladování?

Měď během skladování neztvrdne; nemá danou dobu skladovatelnosti.