Publikace

Mohou se měděné trubky vést pod omítkou?

a) Holé měděné trubky se mohou vést pod omítkou pouze v případě, že tato omítka není agresivní. Pro přímý styk holé měděné trubky nevadí prostá vápenná omítka, sádrokarton a ani montážní pěna. Vadí ale omítkové směsi, ve kterých jsou zpomalovače, nebo urychlovače tuhnutí malty.
b) Vedení trubek pod omítkou upravují dále předpisy pro rozvod jednotlivých médií (voda, topení, plyn)

Mohu provést ve svém domku domovní vodovod měděnými trubkami, pokud chci vodu odebírat z vlastní studny?

Možné to je, ale musíte si nechat u této pitné vody přeměřit hodnotu pH, která by měla být stabilní v rozmezí 6,5 až 9,5 a dále obsah CO2 (celkový), který by neměl být vyšší než 44 mg/l. (Voda by také měla splňovat hodnotu kyselinové neutralizační kapacity KNK4,5 ≥ 1,0 mmol/l a neměla by být jinak agresivní). Pokud ale je hodnota pH vyšší než 7,4, pak je zajištěn bezpečný provoz měděných trubek bez ohledu na ostatní parmetry.

Může se pájení naměkko použít pro všechny typy rozvodů v TZB?

Nemůže, rozvody plynu se musejí pájet natvrdo, podlahové vytápění natvrdo, horkovodní vytápění (nad 110 °C) natvrdo, chladící zařízení natvrdo, a topný olej také natvrdo.

Jak dlouho se měď používá v zemědělství?

První zaznamenané použití bylo v roce 1761, kdy bylo zjištěno, že namočení sadbových zrn ve slabém roztoku síranu měďnatého zablokuje napadení houbami při klíčení.

Kvalita elektrické energie3.1.1

Harmonické- Kondenzátory v prostředích s vyšším obsahem harmonických

 Stáhnout dokument

Jak dlouho se měděná potrubí používají?

Prvním doloženým použitím mědi pro dopravu vody je vodovod v Abúsíru v Egyptě, datovaný až do 2750 př. n.l. a stále zachovaný v dobrém stavu. Měděné trubky a nádrže na vodu byly široce používány Římany – příklady lze nalézt na archeologickém nalezišti Herculaneum, zničeném erupcí Vesuvu v r. 79 n.l. Měď se v Evropě a Severní Americe začala znovu používat na počátku minulého století.