Udržitelnost

Měď přispívá k udržitelnému rozvoji ve třech klíčových směrech

Jak je definováno v Bruntlandově zprávě OSN 1987, trvale udržitelný rozvoj je “rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.” To znamená, že hospodářský růst musí zahrnovat sociální a environmentální cíle.

Hospodářský růst
Stavební (budovy a infrastruktura) a funkční (elektrické a tepelné vodiče) výrobky z mědi a jejích slitin jsou součástí jádra evropské ekonomiky. Evropské společnosti – s technologií světové úrovně v odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavební stroje, energetická infrastruktura, stavebnictví, těžba kovů, strojírenství a mnoho dalších – generují na regionálních i zahraničních trzích miliardy eur. Přečtěte si více.

Sociální dopady
I když je měděný průmysl sám o sobě z hlediska zaměstnanosti (+/- 50 000 lidí z celé Evropy) poměrně malý, využívá při různých typech úloh mnoho odborností. Mnohem důležitější je, že navazující zpracovatelský řetězec mědi – což zahrnuje vše od nanočástic po gigantické stavební konstrukce pro výzkum vesmíru – podporuje, mimo jiné, výzkumné pracovníky, vědce, učitele, inženýry, lékaře, technology, pracovníky v kovoprůmyslu i recyklaci a stavební dělníky. Tito lidé pracují ve světových akademických institucích, ministerstvech, globálních firmách i malých a středních podnicích. Přečtěte si více.

Životní prostředí
Evropský měděný průmysl utrácí každoročně miliony eur na zlepšení své vlastní ekologické stopy a také na podporu zlepšování ekologické stopy produktů navazujících výrobců. Výrobky z mědi tvoří součást ekologických projektů v oblasti infrastruktury, čidel, měřících přístrojů a systémů, projektů recyklace, čištění a nakládání s odpady. Inovace podporují účinné využívání zdrojů, “dávají stále více za méně”. Jde například o vylehčování, zmenšování, zvyšování výtěžnosti a vyšší produktivitu systémů a zařízení, ať už jde o lékařské zařízení, mobilní telefon, klimatizaci, továrnu, supermarket, železniční systém nebo konstrukci vozidla.  Přečtěte si více.

Copper AllianceTM věří, že udržitelný rozvoj nabízí vyvážený ekonomický model, který respektuje obyvatele i planetu. Evropský institut mědi se snaží představovat průmysl a jeho produkty, které jsou hodnotné a oceňované za své přispění k vytvoření udržitelnější společnosti. Přečtěte si více na globálních webových stránkách.

Měď má vynikající elektrickou a tepelnou vodivost, je velmi odolná a může být 100% recyklovatelná, bez jakékoli ztráty vlastností. Je deset dobrých důvodů, proč při budování udržitelnějšího energetického systému zvolit jako materiál měď. Přečtěte si o nich v části Aplikace, včetně toho, jak tyto důvody využít v konkrétních aplikacích