Recyklace

Rostoucí poptávka Evropy po mědi je stále více naplňována recyklací

Podle zprávy Mezinárodní studijní skupiny pro měď (ICSG) pochází 41,5% mědi, používané v Evropě, z recyklace.  To ukazuje, že naše poptávka po mědi je stále více uspokojována recyklací. Tato oboustranně výhodná situace pomáhá naplňovat naši stále se zvyšující poptávku po tomto kovu (+250% oproti roku 1960), přitom současně pomáhá snižovat dopad produkce na životní prostředí a zajišťuje dostupnost mědi pro příští generace. Běžný počítač obsahuje kolem 1,5 kg mědi, typický dům asi 100 kg a větrná turbína 5 tun. Vzhledem k tomu, že měď lze plně recyklovat a opakovaně znovu a znovu používat bez jakýchkoli ztrát vlastností, máme všechny stimuly pro zajištění správného zpracování měděného odpadu a našich produktů, které dosáhly konce své životnosti. Nakonec tak může měď z něčího telefonu skončit jako součást vodovodního systému vašeho domu!

Recyklace se stala důležitou součástí dodavatelského řetězce; udržuje místní zdroje, vytváří pracovní místa, šetří prostor na skládkách a stimuluje recyklaci jiných materiálů.

V roce 2011 bylo opětovně použito 2,1 milionu tun mědi – jde o nárůst o 12% v období jediného roku, pocházející z výrobků na konci životnosti a z přímo recyklovaného výrobního odpadu (přímé taveniny). Tato zvýšená recyklace mědi je poháněna růstem použití tohoto kovu po celém světě.

Měď je všudypřítomná v zařízeních, na nichž moderní život závisí stále více a více, jako jsou high-tech výrobky, elektrické instalace, motory, solární systémy a inteligentní budovy. Přečtěte si více v části Aplikace.

Od poloviny šedesátých let vzrostla celosvětová poptávka po rafinované mědi o více než 250% (z 5 milionů na 18 milionů tun). Pro uspokojení rostoucí poptávky zůstává těžba nezbytná. Zajistit dostatek mědi pro pro splnění budoucích potřeb společnosti bude vyžadovat vyšší úroveň znovuzískání a recyklace, stejně jako významné investice do těžby.

Copper: the Recycling Champion

Recyklace šetří energii a CO2

Recyklace mědi je velmi účinný způsob, jak znovu navrátit cenný materiál zpět do ekonomiky. Vyžaduje až o 85% méně energie než primární produkce. Po celém světě tak ušetří 100 milionů MWh elektrické energie a 40 milionů tun CO2 ročně.

Komplexní studii zásob, toků a recyklace mědi provedl německý Fraunhofer Institute. Tato komplexní tříletá studie umožnila mnohem lepší pochopení toho, jak společnost používá a opětovně recykluje měď.