Soutěž MĚĎ

Ročník celostátní soutěže MĚĎ 2013 pro žáky SOŠ a SOU

SŠ polytechnická, Brno, Jílová z pověření CTI ČR a Střediska mědi vyhlašují soutěž pro žáky posledních ročníků SOŠ a SOU. Cílem soutěže je vytvořit a prohloubit znalosti o mědi a možnosti využití mědi a výrobků z mědi v technických zařízeních budov (TZB), které mohou žáci využít ve své budoucí praxi. Soutěž proběhne prostřednictvím internetu.

Podmínky přihlášení do soutěže:

 • každá SOŠ může přihlásit neomezený počet žáků.
 • každé SOU s učebním oborem instalatér může přihlásit neomezený počet
 • doporučuje se přihlásit žáky posledních ročníků, ale není to podmínkou
 • do soutěže je možné přihlásit se formou
  • on-line na adrese www.copperschool.com vyplněním elektronické přihlášky a jejím odesláním na registraci
  • stáhnutím přihlášky v Excelu ze stránky soutěže, vyplněním a následným zasláním zodpovědným pedagogem na e-mailovou adresu sou@jilova.cz nebo bartos@jilova.cz
  • vyplněním přihlášky a následným zasláním zodpovědným pedagogem na adresu – SŠ polytechnická, 639 00 Brno, Jílová 36g, faxem na číslo +420 543 42 45 55. Doporučujeme ale posílat přihlášky e-mailem!
 • výběr žáků do soutěže na jednotlivých školách zabezpečí zodpovědný pedagog

Průběh soutěže:

 • soutěž proběhne na webové stránce Střediska mědi (www.copperschool.com)
 • na webové stránce budou mít k soutěžním otázkám přístup pouze přihlášení žáci
 • k soutěžním otázkám budou mít přístup pouze přihlášení žáci, kteří byli následně zaregistrovaní (o jejich přihlášení a registraci při jakékoliv formě přihlášení do soutěže dostane zpětnou zprávu pedagog na e-mailovou adresu zadanou při přihlašování)
 • Otázky bude možné řešit jen v těchto 3 daných dnech (19., 21. a 25. března 2013). Žáci jedné školy musí absolvovat soutěž jeden den. Prosíme pedagogy, aby v přihlášce vybrali jeden termín, kdy budou žáci školy soutěžit.
 • každý přihlášený žák bude mít přístup k otázkám pouze na základě hesla, které si uvede na přihlášce jako jméno a příjmení matky bez diakritiky
 • soutěž proběhne ve dvou kategoriích
  • žáci SOU
  • žáci SOŠ
   • pro obě dvě kategorie je připravených 20 otázek o všeobecných vlastnostech mědi a 35 otázek z oblasti využití mědi a výrobků z mědi v TZB
   • pro žáky SOŠ jsou navíc i otázky zaměřené na výpočet základních parametrů rozvodů v rámci technických instalací budov
 • bodový zisk soutěžícího bude průběžně zobrazován na monitoru, stejně tak i po ukončení odpovědí ve výsledkové listině
 • Důležité! Na jednotlivé okruhy otázek je stanovený časový limit a po uvedení odpovědí na otázku není možná změna odpovědi nebo případný návrat k předešlým otázkám. Doporučujeme proto důsledné prostudování propozic soutěže na webové stránce Střediska mědi. Přístup k opakovanému odpovídání na otázky není možný ani v případě technických problémů, např. při přerušení internetového spojení.