Role mědi při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku

Měď hraje v dnešním přechodu k nízkouhlíkové ekonomice ústřední roli. Ve spolupráci s různými partnery – jako je iniciativa DecarbEurope – prosazuje Copper Alliance již více než deset let nákladově efektivní způsoby dekarbonizace Evropy. Naše členské společnosti jsou v popředí implementací uhlíkově nízkoemisních řešení. Jedna z nich, Aurubis, může přesvědčivě popsat, jak lze celému městskému obvodu v Německu poprvé dodávat průmyslové odpadní teplo.

Dodávka tepla městským oblastem: Využití průmyslového odpadního tepla snižuje emise CO2 a poskytuje energeticky úsporné vytápění

 Výzva

Německá energetická agentura vybrala jako součást projektu „Vzorové projekty energeticky efektivního využívání tepla“  firmy Aurubis a Enercity, což je jeden z největších poskytovatelů komunálních energetických služeb v Německu, pro vzorový projekt, který ukázal, jak lze celý městský obvod – poprvé – téměř kompletně zásobovat průmyslovým odpadním teplem.

Řešení

Partneři se zavázali využívat průmyslové odpadní teplo z výrobního závodu Aurubis v Hamburku pro energeticky efektivní dálkové vytápění obvodu Hafencity východ. Teplo se pro tento účel získává při přeměně plynného oxidu siřičitého na kyselinu sírovou během tavení mědi. Vzhledem k tomu, že při generování tohoto tepla téměř nevzniká oxid uhličitý (CO2), ušetří využití tohoto systému ročně 20 000 tun emisí CO2, a to jak díky využití v Hafencity východ, tak i v podniku, nahrazením zemního plynu, který se v současnosti používá k výrobě páry. V samotném obvodu Hafencity východ se do roku 2029 každoročně ušetří přibližně 4 500 tun CO2.

Závod Hamburg Aurubis má tři výrobní linky, z nichž každá může ročně dodat 160 milionů kilowatthodin (kWh). V současnosti bude pro zásobování Hafencity východ dostačující jedna linka, ale je možné, že i další dvě linky budou v budoucnu upraveny, po vytvoření technické, finanční a smluvní základny.

V plánu je, aby se teplo začalo využívat v dubnu 2018. Společnost Aurubis investuje 17 milionů EUR do transformace podniku, včetně přesunu teplárny na hranici podniku. Třicet procent těchto nákladů bude financováno německým federálním ministerstvem pro hospodářství a energetiku jako součást projektu „Vzorové projekty energeticky účinného využívání odpadního tepla“.

enercity Contracting Nord GmbH – 100% enercity holding se sídlem v Hamburku – bude teplo kolektovat, zajišťovat a transportovat k využití. Tato společnost vybuduje nový teplovod, teplárnu a skladovací kapacitu pro vyvážení výkyvů v objemu průmyslového tepla, s investicí přibližně 16 milionů EUR, z nichž přibližně 30% bude poskytnuto Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Výsledek

Díky tomuto projektu se Hamburg stane prvním územním celkem, který bude téměř úplně zásobován průmyslovým odpadním teplem. Využití všech tří linek by mohlo každoročně dodávat téměř 500 milionů kWh tepla a snížit emise o 140 000 tun CO2.

O Copper Aliiance

Copper Alliance je sítí regionálních středisek mědi a jejich členů, významných představitelů průmyslu. Odpovídá za řízení politik a strategií a za financování mezinárodních iniciativ a propagačních aktivit. Sídlí v New Yorku a má pobočky ve čtyřech hlavních regionech: Evropa a Afrika, Asie, Latinská Amerika a Severní Amerika. Programy a iniciativy Copper Alliance jsou realizovány ve více než 60 zemích prostřednictvím regionálních kanceláří a středisek na podporu mědi na úrovni jednotlivých zemí.

O společnosti Aurubis

Aurubis AG je předním světovým dodavatelem barevných kovů. Společnost Aurubis má více než 6 400 zaměstnanců, výrobní závody v Evropě a USA a rozsáhlý systém služeb a prodeje výrobků z mědi v Evropě, Asii a Severní Americe. Jejím hlavním oborem je zpracování a optimální využití koncentrátů s komplexními vlastnostmi. V důsledku toho má široké portfolio produktů. Toto portfolio zahrnuje drahé kovy, selen, olovo a řadu dalších produktů, jako je kyselina sírová a křemičitan železitý. Kromě toho je Aurubis největším světovým recyklátorem mědi.