Struktura měděného průmyslu EU

Počátek řetězce zpracovatelů mědi se skládá ze tří různých sektorů. Těžaři, kteří extrahují přirozeně se vyskytující rudy a převádí je na “koncentráty” (skládající se zhruba ze třetiny mědi, třetiny síry a třetiny křemičitanů železa). Výrobci mědi, obvykle označovaní jako hutě a rafinerie, konvertují koncentráty, dovážené meziproduktové materiály a odpadní šrot v měď. Výrobci polotovarů přetváří tento kov a čistý šrot do produktů, jako jsou tažené dráty, trubky, plechy a pásy, určené pro navazující zpracovatelský řetězec. Počet společností, které působí ve všech třech těchto oblastech, je velmi omezený.

Model toku mědi

Komplexní studii zásob, toků a recyklace mědi provedl německý Fraunhofer Institute. Tato komplexní tříletá studie umožnila lepší pochopení toho, jak společnost používá a opětovně recykluje měď.

Klikněte pro zvětšení. Stavy a toky mědi v Evropě, 2010 (Glosser, 2013)
Klikněte pro zvětšení. Stavy a toky mědi v Evropě, 2010 (Glosser, 2013)

Těžba

V roce 2011 bylo v EU vytěženo asi 855 000 tun mědi (zdroj: BGS), což představuje asi 20% koncové poptávky. Hlavní EU těžební lokality jsou v Polsku, Portugalsku, Španělsku a Švédsku. Klikněte sem pro zobrazení lokalit ložisek mědi v Evropě.

Výrobci (hutě a rafinérie)

V roce 2011 byla v evropské sedmadvacítce výroba rafinované mědi 2,7 milionu tun, což představovalo 14,7% celosvětové produkce (zdroj: ICSG). Hlavní výrobní závody jsou v Německu, Polsku, Španělsku, Švédsku, Finsku, Belgii a Bulharsku. Z tavby a rafinace (měděné katody) se pomocí elektrolytických procesů vytváří finální výrobky. Ty jsou obvykle přímo v továrně roztaveny a odlity do tvarů, nazývaných ingoty, předvalky (sochory) a bloky.

Asi 45% dodávek surovin do měděných rafinérií evropské sedmadvacítky se nakupuje na mezinárodním trhu v podobě měděných koncentrátů, blistru, anod a šrotu. Zbývajících 55% pochází z evropských dolů, zbytků mědi a šrotu.

Díky globalizovaným cenám kovů a jejich transparentnímu stanovení prostřednictvím globálních komoditních burz, jako je London Metal Exchange, závisí konkurenceschopnost producentů EU přímo na jejich nákladové základně. Vyšší ceny energií, environmentální restrikce a sociální náklady ztěžují výrobcům v EU soutěž na světovém trhu, kde potřebují primární a sekundární (odpad) suroviny. I když je to částečně způsobeno integrací navazujícího zpracování do vlastních zařízení hutí a rafinace v zemích těžby, hlavní příčinou je silná poptávka ze strany výrobců v Asii, z nichž mnozí dostávají státní podporu nebo pracují za méně přísných regulačních podmínek.

Dnes zaměstnává šest společností ve dvanácti evropských rafinériích kolem 10 000 lidí. Pouze rafinérie dvou společností jsou částečně integrovány se svou vlastní těžební činností.

Výrobci polotovarů

Pro výrobce polotovarů jsou hlavními surovinami produkty rafinérií (katody). S výkonem, vyšším než 150% výkonu rafinérií EU (v letech 2005/2006 to bylo 200%), musí výrobci polotovarů importovat katody a/nebo mít jistý přístup k významnému množství “čistého” odpadu – v rozsahu 1 milionu tun ročně.

Z části kvůli pokračujícímu oslabení stavebnictví činila výroba polotovarů a výrobků z mědi a jejích slitin v roce 2012 asi 4,3 milionu tun (zdroj ICSG). To je o něco méně než jedna pětina celosvětové produkce. Německo, Itálie a Francie tvoří z výroby evropské sedmadvacítky zhruba polovinu. Sortiment vyráběných polotovarů je velmi široký a skládá se převážně z tyčí, profilů, drátů, trubek, plechů a pásů. Aplikace jsou ještě rozmanitější, zahrnují odvětví, jako je elektrotechnika, automobily, stavebnictví, strojírenství, stavba lodí, letadel, přesných přístrojů a hodinek.

Tažené elektrické dráty představují zhruba polovinu z výroby polotovarů. Asi 20 firem zaměstnává celkově kolem 3000 lidí. V tomto sektor je mix výrobců – někteří jsou integrováni s nějakou předřazenou rafinérií, jiní jsou integrovány s navazujícím výrobcem vodičů a kabelů, zatímco třetí kategorii představují nezávislí výrobci. Ceny jak kovu, tak tyčí jsou úzce spojeny s cenami na burze komodit, jde o vysoce konkurenční odvětví, kde mají zásadní význam energetické a sociální náklady.

V odvětví polotovarů působí mnoho dalších společností. Více než 80 společností, zaměstnávajících po celé EU27 zhruba 35 000 lidí, produkuje z mědi a jejích slitin pruty, tyče, dráty, profily, trubky, desky, plechy a 30 společností má integrované slévárny pro výrobu bloků, ingotů a jiných tvarů k dalšímu zpracování. Ostatní nakupují své potřeby na obchodním trhu.

Do měděných slitin lze použít mnoho kovů. Odhaduje se, že na trhu EU je dostupných více než 500 různých slitin. Mezi nejběžnější legující prvky patří zinek, nikl, olovo, cín, stříbro a beryllium. Každá slitina nabízí vlastnosti na míru následnému zákazníkovi a to jak s ohledem na konečné použití výrobku, tak na ekonomiku zpracování.