REACH

“ECI je připravena podpořit všechny žadatele z oboru mědi o registraci podle nařízení REACH”

 

aktualizace 20. června 2013 
V listopadu 2010, před termínem > 1000 T, příslušní hlavní žadatelé, členové iniciativy REACH Copper Consortium, organizované ECI, úspěšně odeslali společně předloženou dokumentaci pro měď, zbytkové strusky a dvanáct meziproduktů v odpovídajícím rozsahu působnosti.

Po rozsáhlém úsilí ECI a jeho odborníků, členů konsorcia, obdrželi všichni členové IUCLID formát registrační dokumentace, plus krok za krokem pokyny k podání.  Každá dokumentace včetně zprávy o chemické bezpečnosti obsahuje “určená použití” a “uživatelské kódy deskriptorů”, doporučení pro opatření k řízení rizik a návrhy na klasifikaci a označování.

28. ledna 2013 předložil ECHA žadatel o registraci s podporou ECI aktualizaci části efektů společné dokumentace pro měď.

ECI bude i nadále používat tyto veřejné webové stránky k informování všech potenciálních žadatelů o registraci REACH o možnostech a službách, které nabízí. Pro podporu společností při jejich registračních povinnostech jsou k dispozici Přístupové dopisy (Letters of Access). Lhůta 100 – 1 000 T uplynula dne 31. května 2013. Lhůta pro zbývající rozmezí tonáže 1 – 100 T je 31. května 2018.

Termíny a podmínky plus poplatky pro Přístupové dopisy (Letters of Access) jsou k dispozici prostřednictvím tlačítka v nabídce vpravo. Je také k dispozici shrnutí nejnovějších návrhů klasifikace a označení.

Zatímco poskytování bezpečnostních listů navazujícímu zpracovatelskému řetězci je v kompetenci jednotlivých výrobců, konsorcium ECI poskytuje důležité obecné pokyny, týkající se publikačních scénářů, komunitě navazujících uživatelů mědi – klikněte na tlačítko měď v pravé nabídce.

Jaké produkty konsorcium ECI pokrývá?

Primární a sekundární měděný kov (klikněte sem pro zobrazení pozice konsorcia ohledně druhotných surovin), strusky z výroby mědi prodávané jako konečný produkt, a dobře definované řady vedlejších produktů (meziproduktů), vznikajících při tavení/rafinaci a výrobě polotovarů.