Poptávka po mědi a její ekonomická hodnota

Přímý měděný průmysl v Evropě se skládá z asi 500 společností, má odhadovaný obrat asi 45 miliard € a zaměstnává kolem 50 000 lidí.

Co je však mnohem důležitější, je šíře zaměstnanosti průmyslu a sektoru služeb, které jsou založeny na přidané hodnotě, dosažené pomocí měděných výrobků (např. energetické společnosti, elektrikáři, automobilový průmysl, výrobci elektronických zařízení, instalatéři a pokrývači). Tato “navazující” odvětví zaměstnávají několik milionů lidí a představují podstatnou část průmyslové základny Evropy.

I když globální ekonomická situace zůstávala v roce 2012 poměrně slabá, světová poptávka po mědi byla na rekordně vysoké úrovni kolem 25,5 milionů tun, tvořených 20,5 miliony tun výroby čistého kovu plus 5 milionů tun šrotu přímo z výroby. Poptávka v sedmadvacítce EU, ovlivněná pokračující nejistotou ve stavebnictví, byla odhadována na 4 miliony tun.

Pro své vynikající vlastnosti, jako je nejlepší elektrická a tepelná vodivost mezi běžně používanými kovy, dlouhá životnost a antimikrobiální vlastnosti, je měď klíčovým materiálem pro inovace v řadě odvětví, včetně dodávek obnovitelné energie, energetickou efektivitu, udržitelné budovy, dopravní systémy a zdravotnictví.

Poptávka po mědi v EU27 (ECI 2012):

obrázek 3: využití vyrobené mědi v Evropě (ECI, 2009)
obrázek 3: využití vyrobené mědi v Evropě (ECI, 2009)

 

Pro splnění stále rostoucí poptávky moderního světa po mědi, která se v posledních 25 letech zdvojnásobila, bylo důležité využít schopnost mědi 100% recyklace bez ztráty vlastností. Odhaduje se, že během posledních deseti let je 41% poptávky mědi v sedmadvacítce EU plněno navrácením a recyklací odřezků ze zpracovávajícího řetězce a produkty na konci životnosti (Glöser, Simon; Soulier, Marcel; Tercero Espinoza, Luis A. (2013)).

Navštivte sekci Aplikace, kde se o výhodách mědi a výrobků z měděných slitin při rozličném konečném využití dozvíte více.

London Metal Exchange

London Metal Exchange je světovým centrem pro obchodování s průmyslovými kovy a řízení cenových rizik. Je zde realizováno více než 80% celosvětových obchodů s neželeznými kovy a ceny z tohoto trhu jsou používány jako globální měřítko.

Výroba mědi v Evropě představuje 5,7% světové produkce

V roce 2011 byla těžba mědi v Evropě 926 868 tun, což představuje 5,7% světové produkce mědi. Chile bylo v roce 2011 největším producentem těžené mědi, s 32% celkové světové produkce. Druhým největším producentem byla Čína (8%), za níž následují Peru (8%), USA (7%) a Austrálie (6%). Čína byla v roce 2011 největším producentem rafinované mědi, s 27% celkové světové produkce. Druhým největším producentem bylo Chile (16%), za nímž následují Japonsko (7%), USA (7%) a Rusko (5%).

(Zdroj: Evropská statistika nerostů, 2013)