Dobrovolné iniciativy

Produkty evropského měděného průmyslu přispějí k udržitelnému hospodářskému růstu EU a zlepší kvalitu každodenního života občanů unie.

V této sekci si můžete přečíst o dobrovolných iniciativách tohoto odvětví v oblasti udržitelného rozvoje, o jeho aktivním úsilí při ochraně životního prostředí, zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců; můžete si také přečíst o jeho studii dopadů použití a následné recyklace měděných výrobků na životní prostředí.

Dobrovolné posouzení rizik mědi

Toto komplexní hodnocení, které měděný průmysl dokončil v roce 2008, pokrývá vyhodnocení aspektů řetězce výroby, použití a ukončení životnosti mědi. Ukazuje, že stávající legislativní rámec celkově chrání evropské prostředí, zdraví pracovníků v průmyslu a široké veřejnosti.

Po rozsáhlém přezkoumání bylo posouzení rizik schváleno technickým výborem Evropské komise pro nové a stávající látky. Vědecký výbor komise pro zdravotní a environmentální rizika (SCHER) také provedl hodnocení a dále schválil závěry o charakterech rizik pro životní prostředí a lidské zdraví.

V březnu 2009 byly závěry této iniciativy potvrzeny orgány EU a Dobrovolné posouzení rizik mědi bylo první zprávou průmyslu, zveřejněnou na webových stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Přečtěte si více.

Publikace Environmentálního profilu výrobků z mědi posouzením životního cyklu “od kolébky do hrobu”

Jak pro spotřebitele, tak pro průmysl získalo zlepšování environmentální výkonnosti výrobků a posílení udržitelnosti v celém dodavatelském řetězci v posledních letech výrazně na významu.

Souběžně podporují iniciativy EU, jako Udržitelná spotřeba a Akční plán výroby, vyšší účinnost zdrojů a inovací na poli ekologicky šetrnějších výrobků.

Na základě požadavků koncových uživatelů, regulátorů a vlastních cílů udržitelného rozvoje provedl měděný průmysl od roku 2000 zpřísňující se hodnocení životního cyklu (LCA) výroby mědi a hlavních polotovarů měděných výrobků (trubky, dráty a plechy). Přečtěte si více.

Předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek na výstavě a politické diskusi “Měď, nezbytná pro každého”, pořádané ECI v červnu 2010 v Bruselu.