Vodní farmy

Slitiny mědi na mořských farmách zvyšují produktivitu podnikání

Proč zvolit ohrady ze slitin mědi

Slitiny mědi jsou díky své přirozené odolnosti proti korozi a metalurgickým i biologickým vlastnostem ideálním materiálem jak pro hladinovou, tak ponornou výbavu mořských farem na příbřežních lokalitách.

Sítě ze slitin mědi pro ohrady mořských farem zlepšují hygienické podmínky, produktivitu a udržitelnost podnikání při chovu lososů, pstruhů, pražem, mořských okounů, kaniců, kranasovců, platýsů a jiných druhů.

Dlouhá životnost a recyklovatelnost

Sítě ze slitin mědi vydrží, v závislosti na podmínkách použití, pět i více let. Ztrácí v průběhu času jen málo materiálu a jsou plně recyklovatelné. Recyklovaný materiál se používá již při počáteční výrobě sítí ze slitin mědi, což dále, ve srovnání s tradičními sítěmi z polymerů, snižuje emise CO2. Vysoká pevnost sítí ze slitin mědi a jejich odolnost vůči korozi umožňuje použití pro ohrady, běžně používané na mořských farmách, což umožňuje rychlou implementaci na stávajících, rozvíjejících se centrech.

Zabrání vniknutí dravců a únikům chovu
Sítě z vysokopevnostní slitiny mědi odolávají útokům dravců a omezují únik chovaných ryb. Prokázaly také odolnost vůči extrémním bouřím.

Zachovává objemy ohrad
Sítě ze slitin mědi umožňují udržet v silných mořských vlnách a proudech lépe tvar ohrad. Výsledné lepší objemy ohrad brání shlukování ryb a pomáhají udržovat vysokou míru okysličení, což nakonec zvyšuje výnosy. Tyto sítě mají také vysokou mechanickou pevnost a tvarovatelnost, která je nezbytná k výrobě účinných uzavřených konstrukcí mořských farem.

Zlepšuje zdraví ryb a produkci
Sítě ze slitin mědi přirozeně potlačují bioznečištění a omezují náklady, stres ryb a nežádoucí výměny sítí. Výsledná vyšší obměna vody a rozpuštěný kyslík zlepšují zdraví a růst ryb. Náklady na krmení lze snížit o 15%. Je také mnohem menší výskyt parazitů a patogenů, infikujících ryby.

Nižší nároky na údržbu
Potřeba čištění je nižší a sítě ze slitin mědi nemusí být během tohoto procesu odstraněny. To snižuje počet hodin potápění a rizika i celkové náklady, spojené s údržbou.

Současné využití a budoucí aplikace
Technologie sítí ze slitin mědi začala v roce 1975 malými uzavřenými farmami lososů na severovýchodě USA. Od té doby se technologie slitin rozvinula a nyní je úspěšně používána v Japonsku, Austrálii, Číně, Koreji, Kanadě, Skotsku, Řecku, Mozambiku a Chile, kde chovatelům ryb poskytuje produktivní a udržitelné řešení.

Časté otázky

Biologické znečištění je v chovu ryb hlavním problémem. Eliminují slitiny mědi všechno biologické znečištění?

Sítě ze slitiny mědi přirozeně potlačují biologické znečištění, čímž se zlepší průtok a cirkulace vody, ale problém zcela neodstraní. Pokud se použijí ve vhodných podmínkách, vykazují měděné slitiny velmi malé mikroznečištění a žádné makroznečištění během servisního cyklu, který vyžaduje očištění sítí jen jednou nebo dvakrát za rok.

Co dává slitinám mědi jejich vlastnosti, bránící znečištění?

Při vystavení mořské vodě vzniká časem na povrchu film oxidů. V této době je zvláště nutné zabránit dlouhodobému vystavení znečištěné nebo stojaté mořské vodě, protože vystavení sulfidům může tvorbu tohoto filmu ohrozit. Jakmile se této povrchové ochrany dosáhne, poskytuje optimální ochranu proti korozi.

Jaké očištění klece ze slitin mědi vyžadují?

Síť ze slitiny mědi přirozeně potlačuje biologické znečištění, zlepšuje průtok a cirkulaci vody, pomáhá udržovat vyšší hladinu kyslíku, což blokuje růst parazitů a patogenů s následným omezením infekce ryb. To snižuje potřebu přidávání antibiotik, antibakteriálních chemikálií a nákladných výměn sítí.

V průměru se musí klece ze slitin mědi čistit přibližně jednou nebo dvakrát za rok, což je výrazně méně než u tradičních klecích po dobu jejich životnosti.

Kolik stojí klece ze slitiny mědi?

Přesné náklady na používání měděné slitiny na vodních farmách závisí na mnoha faktorech, jako je velikost klecí, transport materiálu na místo sestavení a poté klecí na místo farmy.

Ve výsledku jsou celkové náklady kompenzovány dlouhodobými úsporami nákladů, spojených s delší dobou životnosti, snížením ztrát ryb, menší údržbou atd.

Pro jaké typy klecí se slitiny mědi používají?

Slitiny mědi lze použít pro běžné typy klecí, jakož i jiné budoucí, nákladově efektivní konstrukce a aplikace. Dnes mohou nahradit kulaté HDPE klece a čtvercové ocelové klece s platformou i bez ní. V současné době se provádí zkoušky s klecemi Aquapod 3600 a OCAT s měděnou sítí a ponorná klec Ocean Spar 3000 je ve stádiu přípravy prototypu.

Přístup na webové stránky ICA, zaměřené na odvětví chovu ve vodě, pro rybí farmáře, dodavatele, vědce, výzkumné pracovníky, nevládní organizace, pedagogy a obchodní odběratele.