Elektrické systémy

Měď hraje, díky své nejvyšší vodivosti mezi komerčními kovy, klíčovou roli ve vývoji elektrických a elektronických zařízení.

Měď má z komerčních kovů nejvyšší vodivost a to hrálo zásadní roli v rozvoji elektrických a elektronických aplikací.

Kromě své vynikající vodivosti má měď ideální mechanické vlastnosti při nízkých, normálních i zvýšených teplotách a lze ji snadno tvarovat tvářením, obráběním nebo odléváním. Má vynikající pevnost a je odolná vůči oxidaci a korozi.

Od přenosu vysokého napětí po mikroelektroniku a od gigawattových generátorů k počítačům, v každém aspektu výroby, přenosu a použití elektřiny je měď významný, energeticky efektivní kov. Kromě toho zde je široká škála méně běžných, vysoce vodivých slitin mědi, s vlastnostmi šitými na míru pro různé aplikace, jako jsou elektrické kontakty, sběrací kroužky, trolejová vedení pro železniční a tramvajové tratě atd.

Decentralizace výroby energie a obnovitelné zdroje

Distribuovaná výroba (DV) a obnovitelné zdroje energie (OZE) přitahují zvláštní pozornost. Obojí je považováno za důležité pro dosažení dvou cílů: zvýšení bezpečnosti dodávek energie tím, že se sníží závislost na dovážených fosilních palivech, jako je ropa, zemní plyn a uhlí, a snížení emisí skleníkových plynů, především oxidu uhličitého, ze spalování těchto fosilních paliv.

Pojem “obnovitelné zdroje energie” označuje přírodní zdroje, jako je sluneční záření, vítr a další, které jsou přirozeně obnovovány. Systémy obnovitelné energie převádějí tyto přírodní zdroje energie na užitečnou energii. “Distribuovaná výroba” označuje decentralizovanou výrobu elektřiny, což může v některých případech zahrnovat i systémy obnovitelné energie. DV jednotky jsou obvykle připojeny k distribuční síti a mají výkon v rozmezí od několika kW do několika desítek MW.

Uzemnění

Uzemňovací systémy mají pro bezpečnost a funkci elektrických zařízení zásadní význam. Poskytují poruchovému proudu bezpečnou cestu a zajišťují tak funkci systémů nadproudové ochrany, bezpečnou cestu pro blesky, brání šíření přepětí a poskytují ekvipotenciální úroveň, na které mohou elektronická zařízení fungovat bez rušení.

Energetická účinnost
Energetická účinnost se stává velmi důležitou, protože energetické zdroje jsou stále vzácnější, obtížně těžitelné a drahé. Pomůže stavba generátorů, poháněných obnovitelnými zdroji energie, ale snížení spotřeby představuje jednodušší a rozumnější přístup.

Zvýšení energetické účinnosti je většinou technicky jednoduché, relativně levné i rychle a snadno implementovatelné. Často je prostě rozumným rozhodnutím o koupi pořízení přístroje s nejnižšími celkovými náklady za dobu provozu, místo přístroje s nejnižší pořizovací cenou.

Kvalita elektrické energie

Problémy s kvalitou elektrické energie vedou k neplánovaným prostojům, plýtvání zdroji a vyšším nákladům na energii, ale lze je předem snadno detekovat monitorováním a měřením, a odstranit použitím nejvhodnějších technik snižování rizika. Nejlepší ze všeho je, že problémům se lze zcela vyhnout dobrým návrhem a výběrem správného vybavení.

Pro více informací o těchto a dalších otázkách, spojených s nasazením mědi v elektrických aplikacích, navštivte Leonardo ENERGY: globální společenství profesionálů pro udržitelnou energetiku.

Leonardo ENERGY je komunita, která spojuje odborníky z celého světa, věnující se elektrické energii a udržitelným zdrojům.

Funkční a flexibilní domácí elektroinstalace

Když je hotová stavba domu, je zde mnoho věcí ke zvážení – nábytek, barva stěn a potenciální úložné prostory, abychom jmenovali alespoň některé – ale mnoho lidí zanedbává základní prvek: elektrickou instalaci. Jakmile se nové či zrekonstruované prostory začnou používat, je zřejmé, že by se dalo zlepšit pohodlí a realizovat úspory energie, ale to už je příliš pozdě. Pomoc je naštěstí na dosah ruky.

Informace a inspirace

Pro odstranění mezer ve znalostech publikuje Leonardo ENERGY (globální komunita odborníků v oblasti udržitelné energie, řízená Copper Aliance) sérii článků pro inspiraci a informování lidí na téma elektrických instalací v domácnosti.

Tyto články nabízejí pravidelnou aktualizaci ohledně nových technologií a poskytují přehled funkcí se zaměřením na hmatatelné výhody pro majitele, například jak lze dosáhnout většího pohodlí, energetické účinnosti a bezpečnosti.

Následující seznam uvádí články, které byly publikovány k dnešnímu dni. Pro poslední novinky navštivte domovskou stránku článků na www.leonardo-energy.org.