Beryliová měď

Po plném tepelném zpracování a tváření za studena je beryliová měď nejtvrdší (HV 100-420) a nejpevnější (pevnost v tahu 410 – 1400 N/mm2) ze všech slitin mědi.

Mechanickými vlastnostmi se podobá mnoho vysoce pevným ocelovým slitinám, ale ve srovnání s ocelí má lepší odolnost proti korozi (přibližně odpovídající niklovým mosazím), vyšší elektrickou vodivost (16-65% IACS) a

vyšší tepelnou vodivost (210 W/moC). Je také nejiskřivá a nemagnetická.

Aplikace

Beryliová měď se již dlouho používá pro nejiskřivé nářadí v hornictví, plynárenství a petrochemickém průmyslu. Vzhledem k vynikající odolnosti vůči únavě materiálu se beryliová měď široce používá pro pružiny, tlakově citlivé membrány, pružné vlnovce, konektory, relé a kontakty, které jsou cyklicky zatěžovány.

Pevnost a dobrá odolnost proti oděru a korozi vedly k širokému využívání beryliové mědi pro vrtací nástroje ropného a plynárenského průmyslu.

Miniaturizace

Menší velikost součástek se na trzích telekomunikační a výpočetní elektroniky stala hlavním kritériem návrhu. Firmy neustále hledají způsoby, jak bez omezení výkonu snížit velikost a hmotnost svých produktů, jako jsou mobilní telefony a počítače. Jedinečná kombinace pevnosti s elektrickou a tepelnou vodivostí činí z beryliové mědi ve výše uvedených aplikacích ideální volbu pro miniaturní komponenty.

Formy

Hlavními formami produktů z beryliové mědi jsou plechy, pásy, dráty, tyče, trubky a výkovky. Jsou dostupné také odlitky.

Náklady

Beryliová měď je drahá, takže by se měla používat pouze tehdy, pokud lze jedinečnou kombinaci jejích vlastností plně využít. Je docela dobře možné, že z tohoto, na počátku dražšího materiálu, se nakonec vyklube nejlevnější varianta.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Inhalace berylia v jemně rozptýlené formě může u některých jedinců způsobit vážné plicní onemocnění. Proto musí být při tavení, odlévání, obrábění a svařování přijata odpovídající opatření. Nicméně v provozu je beryliová měď při manipulaci a použití naprosto bezpečná.