Inovace s mědí

Inovace s mědí

Měď mnoha způsoby, jimiž se používá, prokazatelně přidává modernímu životu hodnotu například tím, že bezpečně dodává elektřinu a vodu, eliminuje škodlivé bakterie se škodlivým dopadem na lidské zdraví a umožňuje další vývoj elektrických a elektronických zařízení.

Probíhající výzkum měděného průmyslu a testování nových koncepcí poskytuje stálý proud inovací, které mohou zcela proměnit způsob práce a funkci mnoha věcí. Tyto inovace mohou zvýšit nákladovou efektivitu zpracování nebo minimalizovat dopad na životní prostředí, mohou snížit spotřebu energie nebo zlepšit design. Ať jde o jakoukoli inovaci, vždy vychází z vynikajících funkčních vlastností mědi. Inovace na bázi mědi a jejích slitin se zavádí do mnoha navazujících odvětví a pomáhají v těchto odvětvích navrhovat a vyrábět nové produkty a služby, které budou i nadále zlepšovat náš každodenní život.

Měď je jedním z nejuniverzálnějších zdrojů planety. Lze ji také znovu a znovu recyklovat bez ztráty vlastností, což zajišťuje, že bude i nadále jedním z nejdůležitějších materiálů hospodářského rozvoje a lidské existence.