Historie

Historie

Měď je pro člověka již od pravěku jedním ze základních materiálů. Ve skutečnosti je jedna z hlavních “epoch” nebo fází lidské historie pojmenována podle slitiny mědi: doba bronzová.

Měď byla prvním kovem, používaným člověkem. První zpracovatelé mědi brzy zjistili, že ji lze snadno rozklepat do plátů. A tyto pláty postupně, jak se zlepšovaly dovednosti kovotepců, zpracovávali do stále složitějších tvarů.

Po zavedení bronzu bylo možné pracovat také se širokým sortimentem odlitků. Řada ilustrací na tomto webu ukazuje lidský pokrok, během něhož pracovníci s kovem kumulují neocenitelné dědictví renesančních řemeslníků. Ale měď a její hlavní slitiny, bronz a mosaz, byly vždy více než jen materiály pro dekorativní výzdobu.

Ačkoli od časů Říma se základním kovem každé západní civilizace stalo železo, byly to právě měděné kovy, které se používaly při požadavcích na kombinaci pevnosti a trvanlivosti. Schopnost odolávat korozi zajistila, že se měď, bronz a mosaz využívaly jako funkční i dekorativní materiály během středověku a následných staletí průmyslové revoluce až do dnešních dnů.

Click here for larger version