Jsou vaše drahá elektronická zařízení chráněna proti přepětí?

Když kráva na pastvě klesne během bouřky mrtvá k zemi, nemusí to být proto, že ji zasáhl blesk. Úder blesku v blízkosti (až několik kilometrů daleko) může způsobit velký potenciální rozdíl (čtěte: napětí) mezi předníma a zadníma nohama krávy.

Bez řádné ochrany může mít nepřímý úder blesku podobný dopad na drahé elektronické přístroje ve vaší domácnosti. Řešení spočívá v instalaci řádné ochrany proti přepětí. Ta vám pomůže zabránit předčasnému poškození citlivých elektronických zařízení nebo zkrácení doby jejich životnosti.

Rozdíl mezi ochranou proti blesku a přepětí

Evropské domy jsou jen zřídka chráněny proti přímému úderu blesku. Domy, které jsou umístěny na vysoce rizikových místech (např. vrcholku hory nebo kopce), jsou obvykle vybaveny vnější ochranou před bleskem (uzemněné měděné vodiče a dráty). V těchto případech se od samého začátku elektrické instalace vyžaduje vnitřní ochrana před bleskem.

Ochrana proti přepětí zabrání poškození elektrických instalací při nepřímém úderu blesku a také při přepětí z jiných zdrojů, jako jsou motory. Špičková napětí jsou tak oslabena na úroveň, přijatelnou pro většinu elektrických spotřebičů. Když je instalována vnitřní ochrana před bleskem, musí na ni navazovat vhodná ochrana proti přepětí, aby snížila zbývající špičkové napětí, které propustila ochrana před bleskem.

Nepřímé údery blesku a jejich důsledky

Některá citlivá elektronická zařízení se při nepřímém úderu blesku v okolí (i více než kilometr od domova) mohou poškodit. Bezpochyby si všimnete, že zařízení je poškozené, ale nebudete vědět proč. Ovšem ještě častější je, že se zařízení nezničí okamžitě. Náhlá napěťová špička však elektroniku zasáhne natolik, že výrazně sníží zbývající životnost těchto prvků. Z toho důvodu vaše zařízení nevydrží tak dlouho, jak jste očekávali.

A co pojištění?

Přímé údery blesku mohou obecně způsobit vážné poškození vašeho domu. Ve většině případů je tato příčina součástí vašeho domácího pojištění a škody budou proplaceny. Je snadné dokázat, že škoda byla způsobena přímým úderem blesku.

Je nicméně mnohem obtížnější a ve většině případů i nemožné, propojit škodu s nepřímým úderem blesku. Měli byste zvážit investice do přepěťové ochrany jako jednorázového pojištění. V mnoha případech může investice do přepěťové ochrany vést k nižší pojistce domu.

Co potřebuje ochranu a jakou?

Ochranu potřebují všechny kabely, vstupující do domu. Konkrétně to znamená kabel síťového napětí 230 V, koaxiální kabel a/nebo telefonní kabel pro televizi, satelit a internet. Pro každý z těchto subsystémů vyvinuli výrobci specifické produkty. Přepěťová ochrana se instaluje na začátku rozvodů daného subsystému, obvykle v rozvaděči. Je známá jako střední ochrana (třídy II, C) a skládá se převážně z modulů, které lze připojit na DIN lištu. Zelené nebo červené pole signalizuje, zda je ochrana funkční nebo je nutné ji vyměnit.

Většina zařízení je připojena jak k elektrické síti, tak ke koaxiálnímu nebo telefonnímu systému. Proto nemá smysl chránit jen jeden z těchto subsystémů. Ochrana kabeláže 230 V sice chrání televizi, ale pokud neochráníte také koaxiální části, dostane se do ní přepětí odtud.

Individuální ochrana?

V případě střední ochrany (II) může zbývající špičkové napětí stále přesáhnout 280 V. U některých zařízení s citlivými elektronickými součástkami (např. TV, audio zařízení, počítače) je to stále příliš. V těchto případech můžete nainstalovat další individuální “jemnou” ochranu (III, D), většinou ve formě vícenásobné koncovky, zapojené do zásuvky. Tato koncovka bude napájet zařízení, které potřebuje ochranu. Pro spotřebiče, které vyžadují více připojení (např. 230 V, telefon, koaxiál, LAN síť), existují “jemná” ochranná zařízení, do kterých lze jednotlivé kabely zapojit.