Je vaše střecha částečně zastíněná?

Máte pochybnosti o tom, zda je vhodné instalovat na střechu fotovoltaické (FV) solární panely, protože je střecha částečně ve stínu? Pro své pochybnosti máte dobré důvody, ale problém lze vyřešit.

Tradiční FV instalace

Při tradiční instalaci je více FV panelů zapojeno do série do tzv. řetězce. Jedna instalace může obsahovat několik takových řetězců, v závislosti na celkovém výkonu. Speciální kabely napojují každý řetězec na centrální měnič, přeměňující generované stejnosměrné napětí na střídavé napětí 230 V, které lze použít v domácnosti.

Částečný stín

Listí, stromy, stožáry, komíny a vyšší sousední střechy, to vše může dočasně a částečně způsobovat stínění FV panelů. Panel ve stínu má nižší výkon a jako výsledek ztrácí na výkonu celý řetězec. Váš celkový energetický výnos se podstatně sníží, což prodlužuje dobu návratnosti Vaší investice.

Mikro-měniče

Řešení nabízejí mikro-měniče. Každý FV panel může být spojen se svým vlastním mikro-měničem, připevněným na zadní straně panelu. Výstupní napětí mikro-měniče je 230 V st. Jednotlivé fotovoltaické panely jsou takto nyní navzájem spojeny paralelně. Hlavní výhodou této technologie je, že stín na jednom panelu nemá vliv na výkon ostatních, nezastíněných panelů, čímž se zvýší celkový energetický výnos vaší instalace.

Kromě toho již není nutné mít centrální měnič v garáži nebo na půdě. Malé rozhraní umožňuje monitorování přes počítač nebo smartphone. Uživatel takto okamžitě ví, který panel má nižší výkon, ať už kvůli listům, stínu nebo zaprášení.