Dejte si na radiátor ventilátor

Je dobře známo, že podlahové vytápění je efektivní způsob, jak si v domě vytvořit základní teplotu. Bohužel však podlahové topení reaguje pomalu. Mimo hlavní topnou sezónu nebo při studeném letním večeru není vhodné použít pro rychlé temperování podlahové vytápění. Z tohoto důvodu se obvykle instalují další radiátory a samostatně se používají pro zvýšení teploty v místnosti bez spoléhání se na mnohem pomaleji reagující podlahové topení. Nejnovějším vývojem je použití elektrických ventilátorů, umístěných uvnitř radiátoru, pro urychlení distribuce tepla do místnosti, což také šetří energii.

Konvekční proudění

Tradiční topné těleso pracuje na principu konvekce. Horká voda protéká radiátorem a zahřívá tak studený vzduch, obklopující spodní část radiátoru. Ohřátý vzduch stoupá kolem radiátoru do místnosti, cirkuluje místností a přesouvá tak zbývající studený vzduch ke spodní části radiátoru k ohřevu. Tento přirozený proces je relativně pomalý, zejména u topných systémů, využívajících nízkých teplot vody.

Ventilátor na vašem radiátoru

Pro urychlení ohřevu je možné vybavit nízkoteplotní radiátory ventilačními moduly. Proces ohřívání pak můžete urychlit pomocí servisního modulu na radiátoru. Vyžaduje to pouze další zásuvku na zdi poblíž, pro napájení ventilačního modulu. Systém je dodáván s čidlem, vestavěným do radiátoru, kde měří teplotu teplé vody a také pokojovou teplotu.

Takový ventilační systém také výrazně snižuje riziko přehřátí místnosti. V případě, že se teplota v místnosti náhle zvýší – například vlivem slunečního tepla – bude ventilační systém odpovídajícím způsobem reagovat a rozptýlí do místnosti méně tepla.

Úspora energie a investování

Takové systémy vyžadují větší investice než tradiční radiátory. Je to však kompenzováno lepší regulací teploty a kratší dobou zahřátí místnosti, se zvýšením účinnosti radiátoru až o 30%. To okamžitě vede ke značným úsporám energie a nižšímu následnému účtu za energii. Navíc se, ku prospěchu nás všech, sníží emise CO2. Tyto ventilační systémy mají předpokládanou životnost 30 let, zatímco investice se vrátí zpět mnohem rychleji.

Co se stávajícími radiátory?

Kromě výše uvedených vestavěných systémů je možné na stávající topná tělesa použít samostatné jednotky. Instalují se na horní část radiátoru a mají svůj vlastní ovládací panel.