Zprávy

 

Poptávka po mědi roste. Očekává se, že během příštích 20 let naroste až o 50 procent a tento růst je součástí širšího trendu. Jak uvádí zpráva Světové banky z roku 2017 „Rostoucí role nerostů a kovů pro nízkouhlíkovou budoucnost“, do roku 2050 můžeme vzhledem k přechodu k nízkouhlíkové energetické budoucnosti očekávat desetinásobný nárůst poptávky po kovech včetně mědi.