Zprávy

 

Bernard Respaut, výkonný ředitel Evropského institutu mědi

Publikováno na EURACTIVu

Tento měsíc jsou zraky všech upřeny na polské město Katovice, kde se na konferenci COP24 setkává komunita globálního klimatu. Katovice jsou důležitým krokem k dosažení úspěchu Pařížské dohody, protože definují robustní systém transparentnosti a odpovědnosti pro sledování pokroku směrem k dosažení dlouhodobého cíle.

Přehlížené možnosti úspor energie a CO2?

Správné využívání automatizace budov by ušetřilo mezi 15-22% celkové spotřeby energie v evropských budovách. Ještě významnější jsou příspěvky ke zmírňování změny klimatu: snížení emisí CO2 o 260 až 419 milionů tun sníží emise z paliv v Evropě o 8-13%. Tyto úspory jsou z hlediska nákladů vysoce efektivní, přínosy jsou 9krát vyšší než náklady. Navíc, na rozdíl od stavebních opatření ke zlepšení energetické účinnosti budov, může být nasazení rychlé a nevyžaduje rozsáhlé, nepohodlné zásahy do budov.

Elektrifikace ohřevu poskytuje atraktivní způsoby dekarbonizace průmyslu a významně změní průmyslové využití elektřiny ve světě snižování emisí uhlíku. V současné době jsou k dispozici vyspělé technologie elektrického ohřevu, jako je indukce, odporový ohřev, infračervené záření, elektrický oblouk a radiofrekvenční i mikrovlnný ohřev. Objevují se slibné inovativní technologie, jako je laser, elektronový paprsek a plazmový obloukový ohřev, a je třeba je dále rozvíjet.