Antimonopolní pokyny pro setkání a fóra asociace měděného průmyslu

Následující pokyny upravují, s ohledem na dodržování antimonopolních zákonů Spojených států, Japonska a Evropského společenství, chování účastníků setkání měděných průmyslových sdružení volného obchodu, a to jak na vlastním zasedání, tak při neformálních diskusích před nebo po formálním zasedání.

Cena. Konkurenti nesmí diskutovat o budoucích cenách (včetně obchodních podmínek) svých produktů. To nepokrývá zákaz zmínky nebo odkazu na současné nebo dřívější ceny, ale musí být dodržována omezení. K takovým odkazům nebo zmínkám by mělo dojít pouze v případě potřeby, související s rozvojem asociačních programů. Je například povolen odkaz na určitou úroveň cen ve srovnání s náklady na měděný produkt vůči konkurenčnímu produktu. Kdykoliv je to možné, měly by být tyto odkazy předem projednány s právním poradcem.

Informace o konkurenci. Soutěžící nesmí diskutovat o podílu na trhu určitého výrobce mědi nebo měděných zpracovaných produktů. Kromě toho nesmí být na setkání řečeno nic, co by mohlo být vykládáno tak, že naznačuje předjednané podíly na trhu s těmito výrobky nebo produkční úrovně výrobců. Celkový podíl na trhu výrobků z mědi může být diskutován s ohledem na hospodářskou soutěž s neměděnými výrobky a všeobecným přijetím na trhu.

Nové výrobky. Konkurenti by neměli podněcovat nebo odrazovat od zavedení nového produktu od jiného soutěžitele ani odhalit plány konkrétní měděné firmy změnit rychlost výroby stávajícího produktu nebo představit nový produkt. Žádná společnost by neměla jiné společnosti zveřejňovat, zda je v pozici, aby vyrobila nebo uvedla na trh nový produkt. Nové produkty mohou být projednány z technického hlediska nebo z hlediska soutěže vůči neměděným produktům a všeobecnému přijetí na trhu. Kromě toho lze posuzovat navrhované metody a výsledky zkoušek v poli a laboratorních zkoušek.

Role právního poradce. Právní poradce se účastní zasedání rady asociace, aby radil zaměstnancům asociace a dalším účastníkům zasedání ohledně antimonopolních zákonů a aby dohlédl, že žádná z diskutovaných otázek nebo distribuovaných materiálů není z antimonopolního hlediska nepřípustná. V průběhu zasedání, pokud se poradce domnívá, že se diskuse přenáší na citlivé nebo nevhodné téma, vyjádří tento názor a požádá účastníky, aby diskusi přenesli zpět na nějaké méně citlivé téma.