Mezinárodní soutěž Copper and the Home 2018

Copper and the Home  (Měď a domov) je soutěžní bienále, založené v roce 2006, které je intelektuální výzvou pro mladé návrháře, architekty, inženýry a studenty z celého světa, aby prozkoumali a využili vlastností mědi, nezbytných pro moderní život, a znovu si představili, jak mohou pomocí tvůrčího designu zlepšit naše životy a každodenní práci.

Soutěž vyzdvihuje krásu a všestrannost fascinujícího, mnohotvárného materiálu, který může těm nejodvážnějším projektům přinést jak estetickou, tak technickou hodnotu. V letošním roce soutěž vyzdvihuje zejména příspěvky, kde měď může přispět k udržitelné budoucnosti.

Copper and the Home vyzývá kreativní intelekty, aby navrhli objekty, kombinující funkci a lesk, zvýrazňující a využívající vlastnosti mědi od elektrické a tepelné vodivosti, tvrdosti, pevnosti a tvárnosti až po její recyklovatelnost a dlouhověkou krásu. Kromě toho otevírá schopnost slévání mědi s širokou škálou kovů dveře do světa mosazi , bronzu , mědiniklu a mnoha dalších slitin.

Měď nebo její slitiny by díky svým efektivním vlastnostem měly být srdcem přihlášek do soutěže Copper and the Home.

KRITÉRIA PROJEKTU
Navržený objekt musí být určen pro domácí použití nebo použití v kancelářích, obchodech, školách, nemocnicích nebo veřejných budovách. Příkladem by mohla být jedna z těchto kategorií:

 • Nábytek
 • Vybavení do kuchyně
 • Bytové doplňky
 • Obklady a dekorace (vnitřní a venkovní obklady stěn, podlahy, dělící stěny, stínění, dveře apod.)
 • Funkční prvky
 • Technické prvky, týkající se obnovitelných zdrojů a úspor energie
 • Je sice možné do projektu integrovat další materiály, měď nebo slitiny mědi však musí tvořit jeho významnou a podstatnou část, a to zejména s důrazem na udržitelnost a recyklaci mědi.
 • Projekt by měl vyzdvihovat technický, estetický a expresivní potenciál mědi a jejích slitin a být vhodný pro hromadnou výrobu.
 • Porota posoudí mezi dalšími hodnotícími kritérii i technologickou inovaci, související s výrobním cyklem objektu.

KDO MŮŽE SE ZÚČASTNIT?
Soutěž je otevřena všem, narozeným po 31. říjnu 1978 a obsahuje dvě kategorie:

 • Designéři, architekti, inženýři – účastnící se individuálně nebo ve skupině – stejně jako vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci, pracující v těchto oborech.
 • Jednotliví studenti nebo skupiny, studující vysokou školu interiérového designu nebo dekorace interiérů, navštěvující fakulty architektury, inženýrství nebo interiérového designu, účastníci doktorantského, magisterského nebo ekvivalentního studia, se spoluprací alespoň jednoho učitele, který podepíše písemnou certifikaci účastníků.

KOLIK MÁM NA ODESLÁNÍ PRÁCE ČASU?
Projekty musí být přijaty nejpozději 31. října 2018 (jako doklad bude použito datum e-mailu).

JAK BUDOU VÍTĚZOVÉ OCENĚNI?
Lze získat následující ceny:

Kategorie designéři, architekti a inženýři 

 1. cena: 4 000 €
 2. cena: 2 500 €

Studentská kategorie
Cena: 1 500 €

Zvláštní plaketa bude udělena škole, jejíž postup při účasti na soutěži bude vyhodnocen jako nejúčinnější.

Kromě uvedených výher může porota na základě svého konečného úsudku přiřadit ex-aequo ceny a speciální uznání, oceňující projekt, který nejlépe vyzdvihuje příspěvek mědi k udržitelnosti a úsporám energie a její recyklovatelnosti.

FORMA PŘIHLÁŠKY
Projekt v angličtině.

Více o podmínkách přihlášky naleznete v angličtině zde v příloze:
Přílohy:
COPPER AND THE HOME 2018
FORM A1
FORM A2